Home » Posts tagged 'zooarqueologia'

Tag Archives: zooarqueologia

Noves dades sobre la ramaderia de la Font de la Canya

Nou article científic sobre la Font de la Canya: Reconstrucció de la ramaderia i l’ús de l’entorn a través de l’estudi del desgast dental d’ovelles i cabres

L’anàlisi microscòpica de les micro-traces, que l’alimentació dels animals deixa sobre la superfície de les dents, aporta informació sobre les activitats dels nostres avantpassats, tant nivell econòmic com mediambiental. Aquestes singulars restes les estudia la ciència de la zooarqueologia.

Així, l’estudi pilot de 26 dents d’ovelles i cabres del segle VI aC del jaciment de la Font de la Canya ha posat de manifest que aquests animals s’haurien alimentat en un medi força erosionat i amb una forta presència d’arbustos, matolls i, en menor grau, de gramínies. L’estudi també suggereix que els pastors i pastores de la Font de la Canya haurien seguit una gestió intensiva del ramat, d’ovelles i cabres, podent haver pasturat juntes.

Tradicionalment s’havia pensat que la gestió dels ramats girava en torn de la transhumància. Tanmateix, aquest estudi confirmaria que els ramats aprofitarien al màxim els recursos existents als voltants del jaciment. Aquest és el primer estudi d’aquestes característiques que es duu a terme en un jaciment protohistòric de la península Ibèrica.

L’article s’ha publicat a Environmental Archaeology. L’enllaç aquí.

La Font de la Canya viatja a Portugal

En el marc de la 1a Trobada d’Arqueozoologia de la Península Ibèrica (a O Faro, Portugal) s’han presentat els resultats de l’estudi tafonòmic de les restes de la fase de l’ibèric antic (ss. IV-V aC) del jaciment.

Per primera vegada s’han pogut identificar mossegades produïdes per porcs, ovelles, cabres en un mateix conjunt… Què significa tot això?? Que possiblement aquest espai fos utilitzat per guardar animals, els quals haurien mossegat aquests ossos! Aquestes dades juntament amb els estudis de micromorfologia confirmarien aquesta hipòtesi.

Aquesta informació ens ajuda a conèixer quina és la relació entre els habitants de la Font de la Canya amb el medi ambient i la ramaderia fa més de 2500 anys!

Bous, porcs, ovelles i cabres al Penedès d'època ibèrica

En el transcurs del Treball de Fi de Màster, dut a terme per l’arqueozoòleg Sergio Jiménez de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona – IPHES, s’han analitzat gairebé 2.000 ossos del Sector 2 (625-575 aC) excavat l’any 2013.

El treball de l’arqueozoòleg consisteix en recollir i recopilar el màxim d’informació a partir del ossos: des de saber quins animals hi havia, què se’n feia d’ells, de què s’alimentaven i a quina edat se’ls sacrificava; fins a conèixer com els habitants de La Font de la Canya se’ls menjaven i cuinaven, i què va passar després del seu rebuig.

Animals documentats a l'època ibèrica. Dibuix de Francesc Riartt

En primer lloc, en aquest treball hem pogut saber que el ramat va estar format per bous, ovelles i cabres, i porcs principalment, i que se’ls va sacrificar en el moment òptim per al consum de la carn. En segon lloc, les marques de tall indiquen que els animals van ser trossejats al mateix jaciment i sempre buscant el màxim rendiment carni. I en tercer lloc, i per sorpresa, l’abundant nombre de mossegades per porcs, ovelles, cabres i bous podria indicar l’existència d’un corral –un tancat d’animals- a l’assentament.

Una part d’aquest treball serà presentat properament al Landscape Archaeology Conference 2016 que tindrà lloc a Uppasala (Suècia) el proper 23 d’agost del 2016.


 
Font:

JIMÉNEZ-MANCHÓN, S. (2016). Estudio de la gestión de los recursos animales, prácticas alimenticias y pastorales en el yacimiento protohistórico de El Turó de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès, Alt Penedès, Barcelona). Tesis de Máster. Universitat Rovira i Virgili.

 

Qui mossegava els ossos després dels humans?

Entre els estudis arqueozoològics a la Font de la Canya, destaca -per la seva singularitat- una línia que està recercant sobre què va succeir amb els ossos dels animals després del seu consum com aliment. Les primeres dades d’aquest estudi indiquen que la majoria de les restes analitzades han estat afectades per les arrels, corrents d’aigua; moltes altres, però, han estat mossegades, posteriorment, per altres animals.

Actualment, s’estan identificant els tipus de mossegades i s’estan prenent les mesures per determinar quins animals les van causar, i així contribuir a la interpretació funcional de l’espai de la zona 2 de la Font de la Canya. La identificació de mossegades d’animals com ovelles, cabres, porcs i vaques sobre els ossos podria suggerir la presència d’una pleta, cercat o cleda en aquest sector del jaciment durant la fase de l’ibèric antic (segles VI-V aC). A més, el consum d’ossos per part d’herbívors no estaria relacionat amb la carn restant en aquests, sinó amb el consum de sals minerals presents en ossos secs.