Home » Posts tagged 'Espelta bessona'

Tag Archives: Espelta bessona

Els cereals: la pisana o espelta bessona

El cultiu de pisana o espelta bessona (Triticum dicoccum) es desenvolupa millor en climes temperats que no pas en mediterranis, són espècies més rústiques i necessiten menys exigències amb la qualitat del sòl que, per exemple, els blats nus. S’utilitza com a aliment (és panificable i amb més fibra alimentària que el blat), per elaborar cervesa i com farratge per la cabana animal, sol o barrejat amb d’altres espècies. Sovint es recol·lecta en verd abans de la maduració de l’espiga. Els principals animals que el consumeixen son els èquids, però també ovelles, bous, porcs i vaques, sota diferents formes, sec o de vegades triturat o mòlt. A Font de la Canya esdevé el tercer cereal més habitual, per darrera de l’ordi vestit i el blat xeixa.