Els estudis arqueobotànics efectuats al jaciment de la Font de la Canya confirmen el rol d’aquest assentament com a bressol de la vitivinicultura al Penedès des de finals del segle VII aC (625-600 aC). Els centenars de pinyols carbonitzats i mineralitzats recuperats a les recents excavacions arqueològiques representen el conjunt més important i més antic documentat a dia d’avui a Catalunya.

Visites al jaciment

Visites guiades (sense reserva prèvia)

Dates: Primer dissabte de cada mes
Horari: A les 10:00
Lloc de trobada: Celler Artcava. Masia Can Batlle s/n. (Ubicació)
Preus: Adults 7’50€ / Reduïda 5’50
Durada: 1’5 hores

Visites combinades jaciment + Centre d’interpretació

(sense reserva prèvia)

Dates: Primer dissabte de cada mes
Horari: A les 10:00
Lloc de trobada: Celler Artcava. Masia Can Batlle s/n. (Ubicació)
Preus: Adults 12€ / Reduïda 9€
Durada: 3 hores

Visites per a grups i concertades

Contactar amb Cooperativa Arqueovitis al telèfon (+34) 606 866 979 o al correu arqueovitis@gmail.com
Possibilitat de visites guiades en diferents idiomes (català, castellà, anglès, francès i italià). Amb reserva prèvia.

Tríptic Font de la Canya en pdf