Home » El jaciment » Excavacions 2013

Excavacions 2013

Excavacions arqueològiques a Font de la Canya, campanya 2013

Durant el passat mes d’agost de 2013 va tenir lloc la 14a campanya d’excavacions arqueològiques al jaciment ibèric de la Font de la Canya.  Sens dubte, es tracta de la campanya més fructífera dels darrers anys, ultrapassant els objectius inicials, tant per la quantitat com per la qualitat dels resultats obtinguts.

A nivell d’excavació arqueològica ha estat possible obrir en extensió en dos punts claus del jaciment i també s’han realitzat vuit sondejos a la vessant oest i sud. Aquests treballs s’han dut a terme amb l’ajuda d’una màquina retroexcavadora per tal d’extreure el nivell superficial o terreny agrícola i, així, agilitzar els treballs. Els resultats no poden ser més positius. A la zona d’hàbitat situada a la part nord, s’ha documentat l’existència de sitges construïdes  a la vessant, la qual cosa suggereix que el nombre de sitges estimades pot arribar o ultrapassar les sis-centes.

Planta arqueològica font de la Canya 2013
Planta arqueològica font de la Canya 2013

L’obertura en extensió a la zona sud del jaciment ha posat al descobert una nova zona d’hàbitat (zona residencial o espais de treball?). Això suposa que Font de la Canya és un centre molt més gran i, per tant, més important del que coneixíem fins ara. La nova zona descoberta s’ha delimitat manualment i tot sembla indicar que arrenca cronològicament a l’ibèric antic. L’excavació d’alguns del recintes de grans dimensions d’aquesta nova zona d’hàbitat resulta de gran interès per poder conèixer les fases més antigues d’hàbitat del jaciment, de cara a les pròximes excavacions.

Nova zona residencial (hàbitat/treball) Font de la Canya 2013
Nova zona residencial (hàbitat/treball) Font de la Canya 2013

En relació als sondejos realitzats a les vessants oest i sud del jaciment, han permès documentar més sitges excavades a la vessant i, fins i tot, a la mateixa cota del camí d’accés al jaciment paral·lel a la riera. A més, tot suggereix que s’ha descobert un tram de la muralla o mur de tancament de Font de la Canya i, juntament amb la documentació d’altres estructures en pedra, pot suggerir que a la zona sud del jaciment es podria trobar la porta d’accés principal. Un altre repte per l’any vinent: resseguir la muralla i trobar la porta d’accés, necessari per poder delimitar el jaciment.

L’excavació d’un recinte i de diverses sitges han proporcionat nombrosos materials de gran importància, entre el quals destaca un ungüentari de ceràmica decorada per a contenir perfums vingut d’algun punt de la mediterrània i un molí rotatori de pedra per a moldre cereals i obtenir farina. Cal continuar les excavacions per topar, tard o d’hora, amb el celler que existia a Font de la Canya.

Treballs d'excavació arqueològica 2013

Treballs d'excavació arqueològica 2013
Treballs d’excavació arqueològica 2013

Paral·lelament als treballs d’excavació s’han dut a terme tasques de laboratori per poder processar totes les dades obtingudes; per a revisar materials de campanyes anteriors i remuntar algunes peces de gran importància, com diverses guerres per a servir el vi; per a estudiar les restes òssies de fauna; i per a rentar els sediments per recuperar llavors i fruits carbonitzades, especialment de vinya.

Treballs de remuntatge d'una gerra per a servir el vi.
Treballs de remuntatge d’una gerra per a servir el vi.

La campanya d’enguany ha estat molt fructífera i això es deu gràcies a diversos factors dels quals volem destacar dos. Un és l’arribada a temps de la subvenció del Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya canalitzades per la Universitat de Barcelona, sense la qual hauria estat impossible dur a terme la present campanya. L’altre factor ha estat la utilització de l’edifici de IES d’Avinyonet del Penedès com a casa i com a laboratori d’arqueologia durant tot el mes d’agost, així com totes les ajudes prestades per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, sempre recolzant el projecte de la Font de la Canya.

Camp de sitges final campanya 2013
Camp de sitges final campanya 2013

Així doncs, una vintena d’arqueòlegs i d’estudiants de la Universitat de Barcelona i d’universitats i centres d’investigació de diversos indrets (País Basc, Madrid, Mallorca, etc.), a més de col·laboradors del municipi i rodalies, han col·laborat activament en tots els treballs realitzats. Moltes gràcies a tots.

Zona d'hàbitat final campanya 2013
Zona d’hàbitat final campanya 2013

A més de les institucions esmentades anteriorment, cal agrair el suport al projecte de Font de la Canya del propietari dels terrenys on s’ubica el jaciment, Maurice Bottom de la Finca la Gramanosa, la DO Penedès, Artcava, Caves Avinyó i VINSEUM. També agrair a la Pas de Queviures Sendu, el Rebost de la Maite, a la brigada de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, a les piscines de Sant Cugat Sesgarrigues i a totes les persones que han vingut a visitar-nos i ha interessar-se pels resultats de les excavacions.

Aqui teniu una relació de les diverses notícies  de les excavacions d’aquest any 2013:

TV3 Els secrets ibèrics d’Avinyonet

ARA

LA VANGUARDIA

AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES

PENEDÈS TV
LA FURA
EL CARGOL, magazine del Penedès
EIX DIARI, diari independent del Garraf, Alt i Baix Penedès
Blog Daniel Garcia Peris, Visita IEP a Font de la Canya
Wikipedia castellano