Home » El jaciment » Excavacions 2015

Excavacions 2015

Durant el passat mes de maig va tenir lloc la 16ª campanya d’excavacions arqueològiques a la Font de la Canya. Una desena d’arqueòlegs, estudiants i col·laboradors de diferents universitats catalanes i de la Universitat de Saragossa, han participat en les diferents tasques de treball de camp i de laboratori.

Malauradament, el pressupost econòmic d’enguany s’ha reduït un 50% respecte als darrers cinc anys de recerca i només s’ha disposat de vora uns 10.000€ aportats en un 80% pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat canalitzats per la Universitat de Barcelona i en un 20% per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. Actualment l’equip de Font de la Canya, juntament amb la DO Penedès i Vinseum, treballa en un projecte de micromecenatge amb els cellers penedesencs per obtenir recursos per destinar a la recerca arqueològica del celler/magatzem descobert durant el mes de setembre de 2014.

Pel que fa al treball de camp, durant la present campanya, s’han invertit molts esforços en evacuar grans volums de terra acumulada d’excavacions anteriors. També s’ha procedit a obrir en extensió uns 100 m² a la zona 2 o entrada sud del jaciment. S’ha delimitat la zona d’hàbitat de la primera edat del ferro (segle VII aC) per la seva vessant oest i resta preparada per iniciar la seva excavació arqueològica en properes excavacions, essent uns dels punts més atractius a nivell de recerca.

La delimitació de la zona de la vessant oest, ha permès identificar un gran mur de pedra, amb una amplada de 0,80 m i una llargada de més de 5 m, i diversos nivells d’enderroc, la qual cosa suggereix que existeixen cases construïdes a la vessant en aquesta part del jaciment. Tot i que no ha estat possible, per falta de recursos i temps, excavar alguna d’aquestes cases identificades durant la present, tot sembla indicar que es troben en molt bon estat de conservació.

Font de la Canya a RTV Vilafranca

A nivell d’excavació arqueològica, només s’ha excavat una sitja de l’ibèric ple per dos joves col·laboradors del municipi, en Nil i en Carles, que estan realitzant un treball d’investigació per a l’Institut sobre el jaciment de la Font de la Canya. Malauradament, no s’han recuperat moltes restes arqueològiques en aquesta sitja.

Pel que fa al treball de laboratori ha estat constant i s’han invertit molts esforços. Per una banda, en acabar de rentar i siglar una part dels 15.000 fragments de ceràmiques ibèriques d’àmfores, gerres, tenalles recuperades durant la campanya de l’any passat al celler/magatzem de la zona 0 de Font de la Canya. També s’han efectuat estudis arqueozoològics, arqueobotànics i micromorfològics, per diversos especialistes.

Un aspecte molt important del treball de laboratori ha estat la restauració d’una gran tenalla i una tapadora del segle III aC, recuperades a la sitja 169, on es va trobar la deessa. Aquests treballs estan focalitzats a disposar del màxim de materials restaurats per tal d’omplir el futur centre d’interpretació de Font de la Canya situat a Avinyó Nou. Altrament, també s’han efectuat diverses sessions fotogràfiques del jaciment amb un drone, gentilesa dels amics d’Aerocat UAV Services, de les quals us adjuntem algunes panoràmiques.

Durant el proper mes de setembre es presentarà el llibre-guia Font de la Canya, un centre de mercaderies a la Cossetània ibèrica i origen de la vinya, editat per l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. En aquesta publicació, de caràcter divulgatiu, es donen a conèixer bona part de les troballes efectuades durant les excavacions dels anys 1999-2014. Paral·lelament, durant el mes de juliol i fins al mes de setembre es durà a terme la intervenció de restauració i d’adequació al públic del jaciment, intervenció subvencionada per la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, que servirà per posar les bases de la museïtzació i potenciar les visites al jaciment que esdevé l’origen del Penedès i de la vinya.