Home » Ràdio La Timba: un jaciment arqueològic amb un programa propi en la ràdio local. » Equip científic i col·laboradors de l'excavació de 2016 de La Timba de Sta. Bàrbara (Imatge: D. López).

Equip científic i col·laboradors de l'excavació de 2016 de La Timba de Sta. Bàrbara (Imatge: D. López).


Leave a comment