Home » Ràdio La Timba: un jaciment arqueològic amb un programa propi en la ràdio local. » Dibuix arqueològic i restitució de les diverses ceràmiques trobades en La Timba (Dibuixos : A. Castellano).

Dibuix arqueològic i restitució de les diverses ceràmiques trobades en La Timba (Dibuixos : A. Castellano).


Leave a comment