Home » Un filament d'or entre les deixalles » La Silvia Requena i la Paula León en ple procés d'excavació de la sitja 151 l'any 2009.

La Silvia Requena i la Paula León en ple procés d'excavació de la sitja 151 l'any 2009.


Leave a comment