Home » Un filament d'or entre les deixalles » Dibuix de Francesc Riart sobre la construcció, utilització i funcionament d'un dipòsit de cereals tipus sitja. Utilitzats com abocadors de deixalles quan es deixen d'utilitzar com a graners.

Dibuix de Francesc Riart sobre la construcció, utilització i funcionament d'un dipòsit de cereals tipus sitja. Utilitzats com abocadors de deixalles quan es deixen d'utilitzar com a graners.


Leave a comment