Home » Bous, porcs, ovelles i cabres al Penedès d'època ibèrica » Ovelles al mercat de El Ksour (El Kef, Tunísia). Imatge: Dani López.

Ovelles al mercat de El Ksour (El Kef, Tunísia). Imatge: Dani López.


Leave a comment