Home » Activitats » Dibuix tècnic de metalls singulars

Dibuix tècnic de metalls singulars

Durant la campanya arqueològica del mes de maig de 2016 a la Font de la Canya, es decidí incloure l’estudi dels metalls singulars recuperats al llarg d’intervencions anteriors, els quals han estat restaurats. Aquest estudi, a càrrec de Bruna Pelegrín (Universitat de Barcelona), s’ha dividit en dues fases: la primera, en la qual s’està treballant actualment, consisteix en el dibuix dels elements metàl·lics, i la segona, en l’estudi pròpiament de les peces.

El dibuix arqueològic constitueix un recurs important a l’hora d’analitzar els materials mobles recuperats durant les intervencions, ja que permet tenir una representació completa de les peces i facilitar-ne la recerca de paral·lels. El dibuix arqueològic ha de transmetre tota la informació morfològica possible de l’objecte, per la qual cosa ha de plasmar-lo tant de manera frontal com transversalment. La manera canònica de representar elements arqueològics en una imatge és la partició d’aquesta en dos blocs simètrics, la part esquerra de la qual representa la secció de l’objecte, i la dreta la vista frontal.

Tot i que els criteris de dibuix de materials estan clarament estipulats, cada peça és única i requereix de tractaments específics. Els elements metàl·lics solen exigir el dibuix de més d’una secció, i en alguns casos, de vistes diferents, ja que normalment no presenten morfologies uniformes. A més, degut a la fragilitat dels metalls recuperats, s’acostuma a realitzar els dibuixos directament sobre fotografia, per tal de no malmetre les peces amb les eines de dibuix. Aquest és el cas dels materials metàl·lics en procés d’estudi de Font de la Canya, dels quals en podem observar uns exemples a continuació.


Leave a comment