Home » Activitats » Què es van cruspir les ovelles i cabres… abans de morir?

Què es van cruspir les ovelles i cabres… abans de morir?

Les dents són un tresor pels arqueòlegs!

Els aliments consumits per ovelles i cabres deixen diverses evidències sobre les dents  durant el procés de masticació, com esgarrapades o petites depressions que s’esborren cada cop que l’animal menja.  El seu estudi permet conèixer, entre altres, com va ser el darrer àpat de l’animal. Actualment, un total de 20 mandíbules d’ovelles i cabres estan sent estudiades per l’arqueòleg Sergio Jiménez, de l’equip de Font de la Canya.

S’han realitzat motlles de les mandíbules dels exemplars arqueològics i, posteriorment, s’han omplert amb una resina d’alta resolució, que possibilita l’observació amb l’ajuda d’un microscopi estereoscopi. Aquest és un mètode que no destrueix la mostra i que ha estat poc utilitzat en els estudis zooarqueològics de la Prehistòria Recent.

L’alimentació d’aquests ramats es basaria principalment en gramínies (plantes herbàcies), però la intensitat d’aquesta en femelles podria indicar -hipotèticament- una major cura en de la seva alimentació durant la temporada del part. La presència d’herbes baixes podria indicar una sobreexplotació dels terrenys de pastura.

Aquesta recerca vol aportar llum sobre l’explotació ramadera a la Font de la Canya i específicament sobre l’alimentació dels ramats d’ovelles i cabres, entre mascles i femelles i, fins i tot, segons l’edat. Som-hi!


Leave a comment