Home » Geoarqueologia i micromorfologia a Font de la Canya » Imatge 5: Foto d'un bloc mostejat a una llar de foc del recinte 7 un cop impregnat pel Laboratori d'Anàlisis d'Imatge de la UdL.

Imatge 5: Foto d'un bloc mostejat a una llar de foc del recinte 7 un cop impregnat pel Laboratori d'Anàlisis d'Imatge de la UdL.


Leave a comment