Home » Geoarqueologia i micromorfologia a Font de la Canya » Imatge 1: Foto del testimoni deixat al recinte 9 durant l'excavació per recollir mostra en bloc.

Imatge 1: Foto del testimoni deixat al recinte 9 durant l'excavació per recollir mostra en bloc.


Leave a comment