Home » Activitats » Recerca de la cuina ancestral penedesenca

Recerca de la cuina ancestral penedesenca

La recerca arqueològica no ha cessat a la Font de la Canya durant l’estiu. Un equip d’arqueòlegs ha iniciat la classificació, el dibuix tècnic i l’estudi de la indústria lítica recuperada durant les excavacions arqueològiques. Són estris fets amb diferents tipus de pedra de grans i petites dimensions, com els molins, les mans de molí, els taps d’àmfora, els esmoladors, nuclis i ascles de sílex, els polidors, les destrals, els morters i les mans de morters, etc.

L’estudi d’aquests utensilis aportarà llum sobre aspectes de la vida dels antics cossetants de la Font de la Canya, com els alimentaris, els intercanvis comercials, els tecnològics, etc. La transformació de productes vegetals es fa palesa amb els sistemes de mòlta documentats, que tenen com a objectiu separar la part aprofitable de l’aliment de la indesitjable, per exemple, espellofar el cereal, o bé, canviar-ne la forma física, en farines, sèmoles i altres.

Durant la primera edat del ferro (segle VII aC) a la Font de la Canya apareixen mans de molins i molins del tipus barquiforme o de vaivé, coneguts al territori des de fases anteriors. A partir de l’ibèric ple (segles IV-III aC) apareix el molí rotatiu manual, que esdevé una innovació fonamental en la transformació de cereals, i es generalitza, tot i que la utilització del molí de vaivé és manté. El molí rotatiu s’utilitza principalment en contextos domèstics. A la Font de la Canya, però, se n’identifica algun exemplar de grans dimensions, amb un diàmetre de 63 cm, que, tal vegada, es podria correspondre amb un molí de sang, amb força animal.

Els dies 13, 14 i 15 d’agost es va organitzar, al laboratori d’arqueologia de la rectoria  de Sant Pere d’Avinyó, una estada on l’arqueòleg Luc Jacottey va oferir diverses classes magistrals sobre el dibuix tècnic de mans de molins i molins de vaivé i rotatius, a una quinzena d’arqueòlegs especialistes de la UdL, UB, UAB i les empreses d’arqueologia Iltirta i Món Iber Rocs.

En Luc és arqueòleg especialista en sistemes de mòlta de l’antiguitat i treballa al Centre Archéologique de Besançon (France) de l’INRAP (Institut de recherches archéologiques preventives). Actualment es treballa en un acord de col·laboració per a la continuació de l’estudi dels molins de la Font de la Canya l’any 2016 amb en Luc Jacottey de l’INRAP de França, la Dra. Natàlia Alonso del GIP de la Universitat de Lleida i l’equip de Font de la Canya, encapçalat per l’arqueòleg Dani López.

Il·lusionats per aquesta nova línia de recerca del jaciment de la Font de la Canya, esperem que els resultats aportin llum al coneixement de la cuina cossetana!


2 comentaris

Leave a comment