Home » Els cereals: l'ordi vestit » Ordi vestit (Hordeum vulgare). Sitja 17, UE1026, segle VII aC. Font de la Canya.

Ordi vestit (Hordeum vulgare). Sitja 17, UE1026, segle VII aC. Font de la Canya.


Leave a comment