Home » Restauració arqueològica de materials » Aplic amb cap de griu de terracota policromada, ibèric TFC09-SJ150-UE1501. Fotografia: CRBMC.

Aplic amb cap de griu de terracota policromada, ibèric TFC09-SJ150-UE1501. Fotografia: CRBMC.